Villkor

1. Introduktion

 

Välkommen till Circulor.

Den här sidan anger vilka villkor som gäller när du använder vår Webbplats (inklusive alla målsidor och sociala mediesidor) (tillsammans kallade "Webbplatsen"), antingen som registrerad användare eller gäst. Läs noggrant innan användning.

Genom att använda Webbplatsen accepterar du villkoren och samtycker till att följa dem. Om du inte accepterar dem, bör du inte använda Webbplatsen.

2. Vilka vi är

Webbplatsen finns på circulor.com och drivs av Circulor Ltd (bolagsnummer 11067668).

Vårt säte är 142 Cromwell Road, London SW7 4EF.


Dessa villkor gäller för alla målsidor och sociala mediesidor som drivs av oss.

3. Användning av Webbplatsen

Du har tillstånd att tillfälligt använda Webbplatsen, men vi kan när som helst dra tillbaka eller ändra vår Tjänst utan att meddela dig och utan att ha något juridiskt ansvar gentemot dig.

Du måste behandla alla identifieringskoder, lösenord och annan säkerhetsinformation som konfidentiella. Om vi tror att du inte har upprätthållit sekretessen har vi rätt att inaktivera all säkerhetsinformation (inklusive dina lösenord och koder).

Om du låter andra att använda vår Webbplats måste du se till att de först läser dessa villkor och att de följer dem.

Använd endast Webbplatsen genom att följa gällande lagar och dessa villkor. Om du inte gör det kan vi blockera din användning eller säga upp den helt.

Vi uppdaterar regelbundet Webbplatsen och gör ändringar i den, men detta är inte ett krav vi har på oss, och material på Webbplatsen kan vara föråldrat. Inget material på Webbplatsen är avsett att vara rådgivande, och du bör inte sätta din tillit till det. Vi tar inte juridiskt ansvar eller kostnader för tillit som sätts till Webbplatsen, av någon person.

Vi följer vår Sekretesspolicy när vi hanterar dina uppgifter. Du kan läsa vår Policy på vår Webbplats.

Genom att använda Webbplatsen samtycker du till att vi hanterar dessa uppgifter och bekräftar att de uppgifter som du lämnar är korrekta.

Du måste använda Webbplatsen i enlighet med vår policy för godtagbar användning (se punkt 10 nedan).

4. Immateriella rättigheter

Vi är ägare eller licensinnehavare av alla immateriella rättigheter på Webbplatsen (till exempel upphovsrätt och alla designrättigheter) och i allt material som publiceras på den. De är skyddade av upphovsrätt.

Du får skriva ut en kopia och ladda ner utdrag av vilken sida som helst på Webbplatsen för ditt personliga bruk, men inte för kommersiellt bruk utan licens från oss. Du får inte ändra någonting eller använda illustrationer, video, ljud eller fotografier separat från texten som följer med dem.

Om du bryter mot dessa villkor förlorar du rätten att använda vår Webbplats och måste förstöra eller returnera alla kopior du har gjort.

5. Vårt juridiska ansvar gentemot dig

Vi garanterar inte att materialet är korrekt på vår Webbplats. Så långt det är juridiskt möjligt utesluter vi juridiskt ansvar för följande:

 • Eventuell förlust du har som uppstår genom användning av vår Webbplats

 • Förlust av inkomst, vinst, affärer, data, kontrakt, goodwill eller besparingar

Vi undantar, så långt det är juridiskt möjligt, alla villkor och garantier eller löften underförstått genom lag eller stadgar.

Vi undantar inte juridiskt ansvar för dödsfall eller personskada som uppstår på grund av vår vårdslöshet, eller juridiskt ansvar gällande bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning, eller för något annat där uteslutande inte är tillåtet enligt lagen.

Vi kan ibland tillhandahålla information om hälsa och välbefinnande på vår Webbplats, men vi garanterar inte att denna är korrekt (även om vi gör vårt yttersta för att säkerställa att informationen är korrekt och evidensbaserad). Sätt inte tillit till denna information. Om du vill ha individuell information som är relevant för din personliga situation, vänligen kontakta oss för en skräddarsydd programmering som passar dig.

6. Uppladdning på vår Webbplats

Material som du laddar upp kommer att betraktas som icke-konfidentiellt och utan ägare. Det betyder att vi kan kopiera det, distribuera det och visa det för andra människor för vilket ändamål som helst. Du samtycker till att om någon annan hävdar att denna äger materialet eller hävdar att det bryter mot deras rättigheter kan vi delge dem din identitet.

Vi är inte juridiskt ansvariga inför någon för exaktheten i det material som du laddar upp på Webbplatsen, och vi kan ta bort det när som helst.

7. Datorrelaterade brott

Om du utför en kriminell handling när du använder vår Webbplats upphör din rätt att använda Webbplatsen omedelbart. Vi kommer då att rapportera dig till berörda myndigheter och delge dem din identitet.

Exempel på datormissbruk är att introducera virus, maskar, trojaner och annat tekniskt skadligt eller förstörande material.

Du får inte försöka få tillgång till vår Webbplats eller server eller någon ansluten databas eller utföra någon "attack" på Webbplatsen. Vi är inte juridiskt ansvariga gentemot dig för skador från virus eller annat skadligt material som du eventuellt får via vår Webbplats.

8. Länkar till vår Webbplats

Du får skapa en laglig länk till vår Webbplats hemsida från din webbplats. Vi kan avsluta detta tillstånd när som helst.

Du får inte påstå att du har något stöd eller godkännande av oss eller någon förbindelse med oss såvida vi inte har godkänt detta skriftligen.

9. Länkar från vår Webbplats

Länkar från vår Webbplats plattform till andra webbplatser är endast till för information. Vi kontrollerar dem inte och tar inte ansvar för andra webbplatser eller material som finns på dem eller för eventuella förluster du drabbas av genom att använda dem.

10. Policy för godtagbar användning

 

Vad du inte får göra när du använder vår Webbplats. 

 

Du får inte använda Webbplatsen för att göra något av följande:

 • Bryta mot lagar eller regler

 • Göra något bedrägligt eller som har en bedräglig effekt

 • Skada eller försöka skada minderåriga

 • Göra någonting med material som inte uppfyller våra bidragsstandarder (dessa listas nedan)

 • Göra någonting med oönskat reklammaterial (så kallat spam)

 • Överföra någon data eller något material som är skadligt för andra program, programvara eller hårdvara (till exempel virus, trojanska hästar, maskar etc.)

 • På något sätt kopiera eller sälja vidare någon del av Webbplatsen

 • Störa eller skada någon del av Webbplatsen, utrustning, nätverk, programvara eller lagringssystem

 

Följande standarder kallas ”bidragsstandarder”. De gäller för varje enskilt samt alla bidrag du gör på vår Webbplats, inklusive vår online-community.

Du måste följa dessa standarder noga, och även andan i vilken de är ämnade.

 

Dina bidrag måste vara:

 • Korrekta (om de är faktarelaterade)

 • Uppriktiga (om de uttrycker åsikter)

 • Lagenliga

   

Dina bidrag får inte vara:

 • Ärekränkande, obscena eller stötande

 • Sannolikt kunna lura, trakassera, uppröra, hota eller kränka någon annans integritet
   

Och de får inte heller:

 • Marknadsföra material med sexuellt innehåll Främja våld eller diskriminering på grund av ras, kön, religion, nationalitet, ålder, funktionshinder eller sexuell läggning

 • Göra intrång på någon annans immateriella rättigheter

 • Användas för att ge dig ut för att vara någon annan, eller ställa någon i ofördelaktig dager, eller uppmuntra till eller assistera till lagbrott

   

11. Ändringar

Vi ändrar dessa villkor regelbundet och du måste kontrollera dem för eventuella ändringar eftersom de är bindande för dig.

 

12. Tillämplig lag

Parterna ska göra sitt bästa för att förhandla i god tro och lösa tvister som kan uppstå på grund av eller som relaterar till detta Avtal eller på grund av något brott mot det. En tvist påverkar inte parternas pågående skyldigheter enligt Avtalet. Domstolarna i New York har den enda rätten att pröva fordringar relaterade till vår Webbplats och alla tvister regleras av lagarna i delstaten New York.

 

13. Kontakta oss

Vänligen maila oss på om du behöver kontakta oss angående eventuella problem.